MODO Hockeys årsmöte 2017

26 juni 2017 19:40

MODO Hockeys årsmöte 2017 ägde rum måndagen den 26 juni med start 18:00 i Fjällräven Center. Årsmötet inleddes med att MODO Hockeys ordförande Ulf Strinnholm hälsade välkommen innan dagordningen fastställdes, röstlängden fastställdes, rösträknare fastställdes och Erik Hörnell valdes till mötesordförande.


MODO Hockeys VD Johan Widebro tog där efter ordet och presenterade resultat- och balansräkning i MODO Elithockey AB, föreningen MODO Hockey och Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB. Det kompletta årsbokslutet finns att läsa på följande plats.

Möjligheter till frågor följde innan Urban Andersson från PWC gjorde ett framläggande av revisionsberättelsen. Årsredovisningen och koncernredovisningen konstaterades följa årsredovisningslagen och resultat- och balansräkningen beslutades gälla. Dispositionen av årets resultat beslutades innan stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör i MODO Hockey.

Johan Widebro fortsatte därefter att ställa frågan till stämman gällande medlemsavgifter. Det beslutades att medlemsavgiften lämnas oförändrad samtidigt som det ständiga medlemskapet avvecklas efter den 1/9 2017. Information kring medlemskapet följde, med bland annat utskick av medlemskort inför säsongen 2017/2018.

Omval av Strinnholm, Edman och Bodén

Valberedningens Jörgen Schultze föreslog sedan omval av ordförande Ulf Strinnholm samt ledarmötena Anna Edman och Henrik Bodén. Stämman beslutade att dessa väljs om till kommande verksamhetsår samt att styrelsen ska bestå av sju ledarmöten när Anders Hedberg avsa sig omval. Valberedningen omvaldes till kommande verksamhetsår. Inga motioner eller skrivelser hade kommit in i tid för att behandlas på mötet.

Därefter delades priser och stipendier ut innan mötet förklarades avslutat.

Frågestund och information från MODO Hockey

Ulf Strinnholm tog efter avslutat möte tillfället i akt att berätta om kommande utmaningar innan sportchef Micke Sundlöv berättade om den kommande säsongen, med en efterföljande frågestund.