MODO Hockeys koncernredovisning 2016/2017

19 juni 2017 18:35

"Vi summerar räkenskapsåret 2016/2017 med Hjärta, Glädje, Ansvar, Långsiktighet och Målmedvetenhet. Vår värdegrund innehåller just dessa delar och även om vi sportsligt inte fick de resultat vi önskat så har arbetet i hela koncernen kännetecknats av detta." På det sättet inleder MODO Hockeys VD Johan Widebro koncernredovisningen för 2016/2017 som nu finns att läsa i sin helhet.


Resultatet för koncernen uppgår till 4,4 mkr (-3,8), i föreningen uppgår resultatet till 1,8 mkr (11,4 mkr). Koncernens omsättning är 100 407 000 och det egna kapitalet i koncernen uppgår per till 2017-04-30 till 2 993 250.

MODO Hockey inbjuder sina medlemmar till årsmöte och fika måndagen den 26 juni klockan 18:00 i Fjällräven Center. Motioner skickas till MODO Hockey via mail på [email protected] senast tisdag den 20 juni och här finns dagordningen för Årsmötet.

Läs hela MODO Hockeys koncernredovisning för 2016/2017.