Angående medlemskap och rösträtt

8 april 2016 14:54


MODO Hockey är väldigt glada över det stora engagemang som visas för medlemskap men vill förtydliga att endast fysiska personer kan registreras som fullvärdiga medlemmar i föreningen. Vid anmälan och betalning av icke fysiska personer tas dessa upp som stödmedlemmar i klubben. Det krävs även giltigt personnummer för att upptas på röstlängden inför årsmöte.