MODO Hockeys årsmöte 2019

25 juni 2019 14:44
Årsmöte 2019
Medlem

MODO Hockeys årsmöte 2019 gick av stapeln på måndag kväll den 24 juni mellan 18:00-19:00. Runt 55 medlemmar var på plats i Fjällräven Center för mötet där Ulf Strinnholm blev omvald som ordförande i föreningen och en ny styrelsemedlem valdes in i form av Mikaela Brandberg.


Årsmötet inleddes med att MODO Hockeys VD Johan Widebro hälsade välkommen innan dagordningen fastställdes, röstlängden fastställdes, rösträknare fastställdes och Roger Öberg valdes till mötesordförande.

MODO Hockeys VD Johan Widebro tog där efter ordet och presenterade resultat- och balansräkning i MODO Elithockey AB, föreningen MODO Hockey och Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB. Det kompletta årsbokslutet finns att läsa på följande plats.

Du kan även se Johan Widebro i MODO Channel där han förklarar resultat- och balansräkningen i MODO-koncernen, det finns sedan tidigare att se via följande länk.

MODO Hockeys ordförande Ulf Strinnholm informerade sedan om styrelsens arbete under året och informerade om att ledamöterna har olika fokusområden.

Framläggande av revisionsberättelse

Möjligheter till frågor följde innan Joakim Grundin från E & Y gjorde ett framläggande av revisionsberättelsen. Årsredovisningen och koncernredovisningen konstaterades följa årsredovisningslagen och resultat- och balansräkningen beslutades gälla. Dispositionen av årets resultat beslutades innan stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör i MODO Hockey.

Medlemsavgifter oförändrade

Årsmötet beslutade där efter att stå fast vid den nu gällande medlemsavgiften, 300 kr för vuxen, 150 kr för junior och ungdom för säsongen 2019/2020.

Omval och nyval till styrelsen

Valberedningens Åke Holmberg föreslog sedan omval av ordförande Ulf Strinnholm samt ledarmötena Anna Edman och Henrik Bodén. Stämman beslutade att dessa väljs om samt att Mikaela Brandberg väljs in i styrelsen om 2 år.

Det kom en motion till årsmötet och det var en motion inskickad av Björn Wästerlund angående förslag att i samråd med supporterföreningen Lumberjacks och övriga som anmäler intresse utreda förutsättningarna till en SLO-funktion i MODO Hockey. Årsmötet beslutade att ge styrelsen uppdraget att utreda om det ska finnas en SLO-funktion.

Därefter delades priser och stipendier ut innan mötet förklarades avslutat.

Frågestund och information från Widebro

Efter mötet avslutade VD Johan Widebro att berätta om den kommande säsongen, med en efterföljande frågestund.

Tack till alla som närvarade på MODO Hockeys årsmöte!

MODO Channel var på plats för att direktsända hela årsmötet och reprisen finns på medlemssidorna dit du som medlem hittar genom följande länk.