MODO Hockeys årsmöte 2018

25 juni 2018 19:55
Nyhet

MODO Hockeys årsmöte 2018 gick av stapeln på måndag kväll den 25 juni mellan 18:00-19:00. Runt 100 medlemmar var på plats i Fjällräven Center för mötet där Ulf Strinnholm blev omvald som ordförande i föreningen och två nya styrelsemedlemmar valdes in i form av Pierre Hedin och Patrik Nygren.


Årsmötet inleddes med att MODO Hockeys ordförande Ulf Strinnholm hälsade välkommen innan dagordningen fastställdes, röstlängden fastställdes, rösträknare fastställdes och Roger Öberg valdes till mötesordförande.

MODO Hockeys VD Johan Widebro tog där efter ordet och presenterade resultat- och balansräkning i MODO Elithockey AB, föreningen MODO Hockey och Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB. Det kompletta årsbokslutet finns att läsa på följande plats.

Du kan även se Johan Widebro i MODO Channel där han förklarar resultat- och balansräkningen i MODO-koncernen, det finns sedan tidigare att se via följande länk.

Möjligheter till frågor följde innan Urban Andersson från PWC gjorde ett framläggande av revisionsberättelsen. Årsredovisningen och koncernredovisningen konstaterades följa årsredovisningslagen och resultat- och balansräkningen beslutades gälla. Dispositionen av årets resultat beslutades innan stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör i MODO Hockey.

Omval och nyval till styrelsen

Valberedningens Åke Holmberg föreslog sedan omval av ordförande Ulf Strinnholm samt ledarmötena David Marcusson och Olof Lindqvist. Stämman beslutade att dessa väljs om samt att Pierre Hedin och Patrik Nygren väljs in som nya i styrelsen då ledarmötena Mats Svensson och Jens Näslund ombett sig omval. Inga motioner eller skrivelser hade kommit in för att behandlas på mötet.

Därefter delades priser, avtackningar och stipendier ut innan mötet förklarades avslutat.

Frågestund och information från Sundlöv

Efter mötet avslutade sportchef Micke Sundlöv att berätta om den kommande säsongen, med en efterföljande frågestund.

MODO Channel var på plats för att filma hela årsmötet och filmen finns nu på medlemssidorna dit du som medlem hittar genom följande länk.