Enkät: Hur upplever du Hägglunds Arena under matcharrangemang?

25 april 2022 08:40
ENKÄT

Ta chansen och hjälp MoDo Hockey att skapa en bättre publikupplevelse i Hägglunds Arena genom att svara på en kort enkät.


Enkäten tar cirka tre minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Du hittar den på denna länk.