Beslut från Riksidrottsnämnden avseende överklagan från MODO Hockey

25 mars 2020 16:20
Nyhet

MODO Hockey har mottagit beslut från Riksidrottsnämnden (RIN) gällande den överklagan vi gjort avseende Svenska ishockeyförbundet (SIF) beslut att stänga säsongen utan sportslig eller ekonomisk kompensation. Beslutet från RIN innebär att överklagan avslås med hänvisning till att Svenska ishockeyförbundet äger rätt att ändra och uppdatera i seriebestämmelserna under pågående säsong.


MODO Hockey accepterar beslutet från RIN men anser fortfarande att SIF´s beslut är djupt orättvist såväl ur ett sportsligt som ekonomiskt perspektiv. Vi ser dock positivt på att RIN nu fastslår att SIF:s styrelse har rätt att ändra och uppdatera i seriebestämmelserna löpande, vilket öppnar upp för diskussion om fler frågor kopplade till seriebestämmelserna.

Frågor om sportslig och ekonomisk kompensation, så som en extra kvalplats till SHL säsongen 2020/2021, begränsning i SHL:s möjlighet att värva spelare under kontrakt i Hockeyallsvenskan, mildrande ekonomiska licensregler från SIF samt en ekonomisk fallskärm från SHL till Hockeyallsvenskan är frågor som såväl SHL som SIF bör vara öppna för att besluta om inför nästkommande säsong.

Vi är övertygade om att såväl SIF som SHL är måna om att svensk hockey ska stå enade tillsammans i denna svåra tid. Vi förutsätter därför att dialog skapas där välvilja finns för såväl sportslig som ekonomisk rättvisa inför säsongen 2020/2021.