Klart med Evenemangsarenan

3 september 2004 10:59


Byggklart för Evenemangsarenan i Örnsköldsvik
– Skanska får bygguppdraget

Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB gör en storsatsning och uppför en av Europas modernaste evenemangsarenor på Framnäsudden i Örnsköldsvik. Uppdraget till Skanska är värt 167 Mkr.

Allt är nu klart för en byggstart av den nya Evenemangsarenan i Örnsköldsvik. I september 2004 inleds byggnationerna som beräknas vara slutförda i juni 2006.

Europas främsta
Den nya arenan rymmer cirka 6500 åskådare och kommer att bli en av Europas främsta anläggningar i sin klass. Basutbudet är elithockey som står för cirka hälften av genomförda evenemang. Där tillkommer sedan konserter, musik- och dansshower, internationella och nationella sportevenemang, konferenser och mässor, företagsevent och andra publika evenemang. Arenan kommer också att inrymma caféer, restauranger och butiker.

Fyra års utvecklingsarbete
Utvecklingsarbetet har pågått under omkring fyra år och projektgruppen har bland annat haft ett omfattande erfarenhetsutbyte med den framgångsrika Löfbergs Lila Arena i Karlstad, vilken Skanska byggt och som stod klar 2001. Inspiration har även hämtats från Kanada och flera projekt i Europa.

– Det är en stor dag för MODO Hockey och för Örnsköldsvik. Evenemangsarenan är resultatet av ett arbete där vi idag känner ett mycket starkt stöd från kommunen, Länsstyrelsen och från näringslivet i regionen, säger Anders Källström, ordförande i projektgruppen. Det är ett verkligt lagarbete som gjort allt möjligt. Bland annat har det goda samarbetet med Skanska när det gäller både finansiella och byggnadsmässiga lösningar tillfört värdefull kunskap. Jag är övertygad om att projektet kommer att betyda enormt mycket för hockeyn och för staden Örnsköldsvik.

Nytt bolag blir byggherre
Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB är byggherre. Bolaget ägs av MODO Hockey och Forspro AB i Örnsköldsvik. Det senare bolaget ägs av Kent och Peter Forsberg.

– För mig och framförallt för Peter har det känts naturligt att göra en insats för att förverkliga framtidens arena och trygga hockeyns framtid i Örnsköldsvik, säger Kent Forsberg

Arenaprojektet kommer totalt att omsluta omkring 235 mkr. Arenabygget beräknas till cirka 175 mkr och härutöver sker investeringar i närområdet där Örnsköldsviks kommun, Länsstyrelsen i Västernorrland och Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB delfinansierar ett EU-projekt om totalt cirka 60 mkr.

Namnet ännu inte officiellt
Bolaget och MODO Hockey kommer senare att presentera en huvudsponsor för Arenan.

– Vi är så övertygande om de positiva möjligheterna att förknippas med Arenan att vi startar bygget trots att förhandlingarna inte är slutförda. Vi vill helt enkelt komma igång som ett uttryck för den framtidstro vi känner, säger Åke Eklöf, ordförande i MODO Hockey.

Större region
Investeringen kommer att medföra en betydande utveckling av upplevelse- och nöjesutbudet i norra Sverige. Det finns ingen liknande arena i Norrland och bristen på lokaler har gjort att inga större konferenser eller inomhusmässor hittills kunnat läggas i Örnsköldsvik. Geografiskt kommer Örnsköldsvik dessutom att få stora fördelar i och med Botniabanan då regionen sammanlänkas med Sundsvall och Umeå.

– Det är en stor fördel att vi arbetat tillsammans redan från början och att vi kunnat ta med våra erfarenheter från andra arenabyggen, säger Tomas Eriksson, distriktschef på Skanska Sverige. Vi ser fram emot att nu påbörja förverkligandet av en modern arena på en helt unik plats i Örnsköldsvik och Höga Kusten.

Skanska har byggt hundratalet arenor runtom i världen. I Sverige bland annat Kinnarps Arena i Jönköping och Löfbergs Lila Arena i Karlstad.
Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB ägs till 60 procent av MODO Hockey och till 40 procent av Forspro AB.

"Illustration: bergfjord & ivarson arkitekter ab Visualisering: wessmarkillustration.com"