MODO Hockeys koncernredovisning 2019/2020

15 juni 2020 13:40
Nyhet

"För mig i min roll har det alltid varit av högsta prioritet att vi skall bygga ekonomisk trygghet och stabilitet i MODO. Här vill jag ge alla i verksamheten en stor eloge att man jobbar utifrån de direktiv man fått och lyckats mycket väl med kostnadskontrollen", skriver bland annat MODO Hockeys ordförande Ulf Strinnholm i MODO Hockeys koncernredovisning som nu finns att läsa i sin helhet. Glöm inte att anmäla dig till årsmötet nästa vecka!


Nu är det dags att sammanfatta säsongen 2019/2020 och MODO Hockey inbjuder därför sina medlemmar till årsmöte. Alla medlemmar i föreningen hälsas välkomna till Fjällräven Center tisdag den 23 juni 18:00.

Anmäl närvaro till [email protected]

Under rådande omständigheter med pandemi kommer dock fika och prisutdelningar samt information från sporten att utgå under kvällen. För att vi ska kunna anpassa de olika lokalerna, där ett maxtak på 50 personer per lokal föreligger, är det även krav på föranmälan för att delta i mötet. Anmäl dig genom att skicka ett mail med ditt namn till [email protected] Vi tackar för visad förståelse för de åtgärder vi tvingas att vidta för att kunna genomföra årsmötet.

Enligt MODO Hockeys stadgar ska årsredovisningen publiceras senast veckan innan årsmötet och därför finns nu hela koncerredovisningen nu tillgänglig.

Läs hela MODO Hockeys koncernredovisning för 2019/2020

Tidigare årsredovisningar från MODO Hockey

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens ordförande Åke Holmberg har lämnat förslag till kommande säsongs styrelse och skriver; "Vi i Valberedningen har följt arbetet av en positiv utveckling kring struktur och verksamhet inom föreningen där styrelsens ledamöter bidragit inom sina olika kompetensområden. Vi ser idag inget behov av utökning med fler kompetensområden inom styrelsen eller riktningsförändring och har därför beslutat föreslå valbara ledamöter till förnyat förtroende och omval".

Läs hela Valberedningens förslag till styrelse 2020-2021

Dagordning för årsmötet 23/6

Mötets öppnande

Ev. fastställande av röstlängd

Fråga om mötet behörigen utlysts

Fastställande av dagordning

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

Framläggande av revisionsberättelse

Beslut om:

A. Fastställande av resultat- och balansräkning B. Disposition av årets resultat C. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktör

Fastställande av medlemsavgifter

Val av ordförande och styrelse

Val av revisorer och revisorsuppleanter

Val av valberedning

Behandling av motioner och skrivelser

Övriga frågor

Mötet avslutas

Motioner till mötet skickas till [email protected]

Samtliga medlemmar hälsas välkomna till årmötet!