Tack, Fjällräven!

23 augusti 2021 12:00

Ett "tack” är inte gott nog egentligen, men från MoDo Hockeys sida vill vi passa på och rikta ett stort och ödmjukt tack till Fjällräven och Fenix Outdoor nu när arenan byter namn igen.


Företaget, som alltjämt har ett hjärta som klappar för hembygden Örnsköldsvik, har haft ett långt samarbete med oss i MoDo Hockey – det började redan på 70-talet och fortsätter även framåt men i mindre skala.

Att de nu väljer att minska sitt åtagande på grund av konjunkturförändringar och ändrade förutsättningar förringar på intet sätt den betydelse som de har och har haft för klubben.

– Fjällräven har varit ett stort stöd för oss, inte minst i tuffa tider då de direkt bidragit till klubbens överlevnad. Vi är glada och stolta över att våra lag har fått skrinna in på Fjällräven Centers is under tolv års tid, säger MoDo Hockeys vd Johan Widebro.

Det var 2009 som Swedbank Arena döptes om till Fjällräven Center. Fjällrävens grundare Åke Nordin och hans son Martin, som idag är huvudägare i Fenix Outdoor, var med och skrev det avtal för arenanamnet som kom att löpa över tolv långa år.

Vi i MoDo Hockey har upplevt mycket på vår hemmaplan under de tolv åren och oavsett om det varit positiva eller negativa upplevelser har det alltid funnits en trygghet och en stolthet i att spela under Fjällräven Centers tak.