Nu heter vi MoDo Hockey – så jobbar vi med namnbytet

2 juli 2021 13:12
INFORMATION

MODO Hockey är nu MoDo Hockey.

Återgången till ursprungsstavningen klubbades igenom på föreningens årsmöte den 1 juli. Nu påbörjas det långsiktiga arbetet med att få det nygamla klubbnamnet på plats överallt.


Först och främst känns det väldigt roligt att vi nu går "tillbaka till rötterna" efter drygt 20 år med klubbnamnet skrivet i versaler. MoDo Hockey blickar i allra högsta grad framåt fortfarande, men värnar samtidigt om vår rika historia – och där har stavningen "MoDo" varit framträdande.

Särskilt bra känns namnändringen eftersom den tycks falla klubbens viktigaste personer – supportrarna – i smaken. Håkan Strömmer, som driver Facebook-gruppen "MoDo Hockey Support", berättade på årsmötet att han genomfört en omröstning i namnfrågan. Av drygt 900 svarande var det blott 29 som ville behålla "MODO", medan resten förordade en ändring.

Det talar sitt tydliga språk.

En annan supporter, Björn Wästerlund, var den som lämnade in motionen om den visuella identiteten. Den välskrivna motionen, som går igenom turerna kring klubbnamnet historiskt sett, går att läsa på den här länken.

Vissa saker är enkla att ändra. Vi har exempelvis redan justerat alla våra konton i sociala medier till den nygamla stavningen MoDo. Hädanefter kommer givetvis också all kommunikation textmässigt – likt denna artikel – använda den nya stavningen.

Allt går dock inte över en natt, vilket vi vill vara noga med att poängtera.

– Nyckelorden här är skynda långsamt, säger Rickard Edblad, chef för försäljning och marknad och fortsätter:

– Det känns kul att byta tillbaka till den tidigare stavningen, men vi är också väl medvetna om att det kommer att ta tid att få allting på plats. Exempelvis kommer förändringar av all grafik att ske successivt; att ändra allting direkt skulle medföra stora kostnader.

– I viss enskild kommunikation, så som reklam och liknande, skriver vi MODO HOCKEY i versaler och det kommer att leva kvar även efter detta.

En annan fråga är vad som händer med vår logotyp, som ju har klubbnamnet i versaler. På årsmötes sades att en förändring av loggan tidigast kan vara på plats säsongen 2023/2024. En anledning till att en sådan sak inte skulle kunna ske direkt, är att matchställen redan är beslutade om för ett par år framöver.

– Att förändra logotypen kräver en hel del arbete. Huruvida den ska förändras på något sätt eller ej är någonting som får växa fram, säger Rickard Edblad.

Fakta är dock alltjämt: Nu heter vi MoDo Hockey.