Rapport från MoDo Hockeys årsmöte

2 juli 2021 08:17
Nyhet

MoDo Hockey höll årsmöte på torsdag kväll där 25 personer närvarande men desto fler följde mötet via MoDo Channel. Ulf Strinnholm blev omvald som ordförande för ytterligare en säsong och hela styrelsen från föregående säsong är intakt med ett tillägg att Joakim Grundberg valdes in som ny styrelsemedlem.


Årsmötet inleddes med att MoDo Hockeys ordförande Ulf Strinnholm hälsade välkommen och sammanfattade den gångna säsongen innan dagordningen fastställdes, röstlängden fastställdes, rösträknare fastställdes och Roger Öberg valdes till mötesordförande.

MODO Hockeys VD Johan Widebro tog där efter ordet och presenterade resultat- och balansräkning i MODO Elithockey AB, föreningen MoDo Hockey och Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB. Det kompletta årsbokslutet finns att läsa på följande plats.

Du kan även se Johan Widebro i MoDo Channel där han förklarar resultat- och balansräkningen i MoDo-koncernen, det finns sedan tidigare att se via följande länk.

Framläggande av revisionsberättelse

Möjligheter till frågor följde innan Joakim Grundin från E & Y gjorde ett framläggande av revisionsberättelsen. Årsredovisningen och koncernredovisningen konstaterades följa årsredovisningslagen och resultat- och balansräkningen beslutades gälla. Dispositionen av årets resultat beslutades innan stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör i MoDo Hockey.

Medlemsavgifter oförändrade

Årsmötet beslutade där efter att stå fast vid den nu gällande medlemsavgiften, 300 kr för vuxen, 150 kr för junior och ungdom för säsongen 2021/2022.

Omval och nyval till styrelsen

Valberedningens representant Åke Holmberg föreslog sedan omval av ordförande Ulf Strinnholm samt ledarmötena Anna Edman, Henrik Bodén, Mikaela Brandberg. Stämman beslutade att dessa väljs om på en period av 1 år för ordförande respektive 2 år för ledarmötena. Valberedningen föreslog även ett nyval i form av Joakim Grundberg, stämman beslutad här att Joakim väljs in på en period om 2 år.

Inkomna motioner

Till årsmötet hade två motioner inkommit där den ena handlade om MoDo Hockeys visuella identitet och den andra om visionen för de båda representationslagen. Motionerna finns att läsa i sin helhet här

Stämman beslutade om att att båda dessa motionerna skall verkställas. En separat artikel gällande den visuella identiteten kommer inom kort.

MoDo Channel var på plats för att direktsända hela årsmötet och reprisen kommer att finnas på medlemssidorna inom kort.