Återväxten 2020 - MODO Hockeys sportsliga framtid

1 december 2016 08:40

MODO Hockeys styrelse har tillsammans med MODO Hockeys VD under hösten genomfört ett omfattande arbete för en långsiktig strategi vad gäller den sportsliga modellen och sportsliga organisationen i föreningen. Modellen kan nu presenteras under namnet Återväxten 2020.


Fakta MODO Hockey 2006-2016

 • 20 olika personer i ledande befattningar (VD, Sportchef, Huvudtränare herrlag).

 • Damlaget SM-guld 2012.

 • Herrlaget från SM-guld till HockeyAllsvenskan.

 • Publiksnitt för herrlaget från 7150 st till 4850 st.

 • Från 23 mkr i eget kapital till -1,5 mkr.

Analys sportslig verksamhet

De tre främsta orsakerna till den sportliga situationen

 1. Tydlig värdegrund, sportslig identitet, vision och mål har saknats.
 2. Kontinuitet på ledande positioner har saknats.
 3. Ledarskapets utveckling har inte prioriterats tillräckligt mycket.

De tre främsta styrkorna för MODO Hockey

 1. Det höga engagemanget från medarbetare, ideella, supportrar och sponsorer.
 2. MODO Hockey har en unik situation med möjlighet till samarbete och utveckling tillsammans med andra föreningar i regionen.
 3. MODO Hockey har en av Sveriges finaste matchanläggningar vilket ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Metod och faktainsamling för arbetet

 • Intervjuer med samtliga anställda i den sportsliga organisationen.
 • Intervjuer med referenspersoner.
 • Ledarenkäter.
 • Rapporter från förbund och intresseorganisationer.
 • Forskningsrapporter.
 • Benchmarking andra föreningar.

Ny sportslig modell

Rekrytering

MODO Hockey ska öka tillgängligheten och möjligheten för att fler barn och ungdomar ska börja spela ishockey.

Motivation & Glädje

Vi ska genom motivation och glädje attrahera fler barn och ungdomar att spela ishockey högre upp i åldrarna.

Ledarutbildning

Vi ska utbilda ledare i en Ledarakademi och skapa en naturlig ledartrappa genom föreningen, denna akademi ska vara öppen även för andra föreningar.

Ungdomsutbildning

Vi ska minimera selektering och ge fler ungdomar möjligheten att genom motivation, glädje och en bra miljö samt bra ledarskap nå sin maximala potential.

Juniorutbildning

Vi ska ha en juniorutbildning för killar och tjejer som baseras på spelare från vårt naturliga upptagningsområde.

Målsättningar Återväxten 2020

 • Vi ska ha minst en tränare i respektive representationslag som är utbildad i vår ledarakademi senast 2020.
 • Vi ska öka resurserna för damlaget varje år fram till 2020.
 • Vi ska öka antalet killar och tjejer som börjar spela ishockey i regionen fram till 2020.
 • Vi ska öka snittåldern för när spelare slutar spela ishockey i regionen fram till 2020.
 • Vi ska ha minst 80 % spelare i juniorutbildning från vår region.

Verksamhetsmål Ungdom

Målet för ungdomsverksamheten är att spelarna känner motivation och glädje att fortsätta spela juniorishockey i Örnsköldsviks kommun.

Verksamhetsmål Junior

Målet för vår juniorverksamhet är att minst 60 % av representationslagen utgörs av spelare som är utbildade i den egna verksamheten.

Verksamhetsmål Dam & Herr

Målet är att våra representationslag ska spela i högsta serierna i Sverige senast säsongen 2018/2019. Lagen ska ha spelarprofiler från regionen som harmoniserar med föreningens identitet och där vi inte byter ut mer än 30 % av laget varje år.

Vägen framåt

 • Värdegrund, sportslig identitet, vision och mål ska arbetas fram och implementeras.
 • Policydokument och riktlinjer som genomsyrar hela verksamheten tas fram.
 • Ledarskapsakademin ska organiseras och skapas.
 • MODO Hockey ska förbättra och ta större ansvar för samarbetet med andra föreningar och intresseorganisationer i regionen.
 • En ny sportslig organisation ska byggas med fokus på spelar- & ledarutveckling.

Den kompletta rapporten på ca 20 sidor presenteras i sin helhet vid ett senare tillfälle.