Rapport från årsmötet

24 juni 2020 09:00
Nyhet

MODO Hockey höll årsmöte på tisdag kväll där ett 20-tal personer närvarande men desto fler följde mötet via web-TV och medlemssidorna. Ulf Strinnholm blev omvald som ordförande för ytterligare en säsong och hela styrelsen är intakt från föregående säsong.


Årsmötet inleddes med att MODO Hockeys ordförande Ulf Strinnholm hälsade välkommen och sammanfattade den gångna säsongen innan dagordningen fastställdes, röstlängden fastställdes, rösträknare fastställdes och Roger Öberg valdes till mötesordförande.

MODO Hockeys VD Johan Widebro tog där efter ordet och presenterade resultat- och balansräkning i MODO Elithockey AB, föreningen MODO Hockey och Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB. Det kompletta årsbokslutet finns att läsa på följande plats.

Du kan även se Johan Widebro i MODO Channel där han förklarar resultat- och balansräkningen i MODO-koncernen, det finns sedan tidigare att se via följande länk.

Framläggande av revisionsberättelse

Möjligheter till frågor följde innan Joakim Grundin från E & Y gjorde ett framläggande av revisionsberättelsen. Årsredovisningen och koncernredovisningen konstaterades följa årsredovisningslagen och resultat- och balansräkningen beslutades gälla. Dispositionen av årets resultat beslutades innan stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör i MODO Hockey.

Medlemsavgifter oförändrade

Årsmötet beslutade där efter att stå fast vid den nu gällande medlemsavgiften, 300 kr för vuxen, 150 kr för junior och ungdom för säsongen 2020/2021.

Omval och nyval till styrelsen

Valberedningens representant Ulf Eklund föreslog sedan omval av ordförande Ulf Strinnholm samt ledarmötena David Marcusson, Pierre Hedin, Patrik Nygren och Olle Lindqvist. Stämman beslutade att dessa väljs om på en period av 1 år för ordförande respektive 2 år för ledarmötena.

MODO Channel var på plats för att direktsända hela årsmötet och reprisen finns på medlemssidorna dit du som medlem hittar genom följande länk.