Tambellini stängs av tre matcher

23 oktober 2019 16:06
Herr

Adam Tambellini stängs av tre matcher efter tacklingen som gav matchstraff i lördagens bortamatch mot AIK på Hovet i Stockholm. Avstängningen gäller från och med den 21 oktober 2019 till och med den 27 oktober 2019 meddelade Svenska Ishockeyförbundets Disciplinnämnd under onsdag eftermiddag.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan AIK och Modo Hockey, HockeyAllsvenskan, 2019-10-19, åläggs Adam Tambellini, Modo Hockey, följande straff för checking to the head:

Avstängning fr.o.m. den 21 oktober 2019 t.o.m. den 27 oktober 2019. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 7941 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och ett yttrande från Adam Tambellini.

Anmälan: 19.29 in i första perioden driver AIK:s nr 9 Henrik Rommel pucken framåt i banan från egen förlängd mållinje. MODO:s nr 15 Adam Tambellini kommer från sida och stöter bort pucken från Rommel och tacklar sedan Rommel på ett obehärskat sätt i huvudet.

Adam Tambellini: Jag upplever att jag har låg fart i min backcheck och glider in i situationen. Jag tacklar en puckförande spelare och har ej för avsikt att skada, utan kliver in framför för att sätta stopp på uppspelet. Jag upplever att spelaren har blicken framåt i banan i sin åkriktning och ser mig när jag kommer in i situationen framför honom, så tacklingen är inte blindside. Den låga kraft jag tacklar med träffar motståndaren högt på bröstkorgen, men det är naturligtvis jättetråkigt om han blivit skadad.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är utrett att Adam Tambellini gjort sig skyldig till checking to the head som bedöms som obehärskad. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning vars längd bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen utdelas från sidan på en spelare som befinner sig i en utsatt position.

– Tacklingen medför hög skaderisk.

Se situationen på HockeyAllsvenskan.se