Partner

Vill du exponera ditt varumärke lokalt och nationellt tillsammans med MoDo Hockey, hyra loge för en match eller för en hel säsong, anordna ett personal- eller kundevent eller testa på vårt uppskattade arrangemang företagshockey?

Möjligheterna är stora och många, oavsett nivå. Vill du veta mer? Då är det oss du ska kontakta.

En aktivering med MoDo Hockey är ett sätt att stärka varumärkets identitet och spridning. Sponsorer på logeplan i Hägglunds Arena ges även access till MoDo Hockeys affärsnätverk och andra nyttiga mervärden. Detta skapar nya affärsmöjligheter och mätbara resultat.