Rapport från MoDo Hockeys årsmöte

28 juni 2022 18:35
ÅRSMÖTET

MoDo Hockey har hållit årsmöte i Hägglunds Arena, ett möte där ordförande Ulf Strinnholm fick förnyat förtroende och där resten av styrelsen också förblir intakt. Här kan du läsa en sammanfattning av mötet.


Mötet inleddes med att MoDo Hockeys ordförande Ulf Strinnholm hälsade de församlade välkomna och gick igenom formalia, däribland val av mötesordförande. Roger Öberg har god erfarenhet av rollen som mötesordförande och fick även i år förtroendet.

Nyligen avled Ulf "Lonken" Lundgren, som under många år var materialförvaltare för herrlaget och lämnade ett stort avtryck i föreningen, och mötesordförande Öberg inledde med att be om en tyst stund till Lundgrens minne.

Därefter tog årsmötet vid formellt och Ulf Strinnholm höll ett nytt anförande där han sammanfattade säsongen ur sitt och styrelsens perspektiv.

Föreningens vd Johan Widebro tog därefter till orda och gick även han igenom säsongen som gått; däribland budgetprocessen, hur pandemin påverkat organisationen, satsningen på den sportsliga organisationen och införskaffandet av (och väntan på) den nya mediakuben.

Widebro gick sedan igenom koncernstrukturen och redovisade resultat- och balansräkningen för MODO Elithockey AB, föreningen MoDo Hockey och Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB. Som vi tidigare berättat uppgick resultatet till plus 4,6 miljoner kronor och det kompletta årsbokslutet kan du ta del av på denna länk.

Widebro har tidigare gått igenom resultatet i en intervju i MoDo Channel och du kan se det inslaget på denna länk.

Framläggande av revisionsberättelse

Möjligheter till frågor följde innan Joakim Grundin från E & Y gjorde ett framläggande av revisionsberättelsen. Årsredovisningen och koncernredovisningen konstaterades följa årsredovisningslagen och resultat- och balansräkningen beslutades gälla. Dispositionen av årets resultat beslutades innan stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör i MoDo Hockey.

Medlemsavgifterna blir desamma

Årsmötet beslutade därefter att stå fast vid den nu gällande medlemsavgiften, 300 kronor för vuxen, 150 kronor för ungdom för säsongen 2022/2023.

Omval till styrelsen

Styrelsen kommer att ha samma form under säsongen 2022/2023, som den hade under 2021/2022. Valberedningen föreslog, som vi tidigare också berättat, omval av ordförande Ulf Strinnholm samt av ledamöterna David Marcusson, Olle Lindqvist, Patrik Nygren, Pierre Hedin. Stämman beslutade att dessa väljs om på en period av 1 år för ordförande respektive 2 år för ledamöterna.

Valberedning

Åke Holmberg, Ulf Eklund och Ulf Björklund har fungerat som valberedning under verksamhetsåret och fick förnyat förtroende för 2022/2023.

Motioner

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

MoDo Channel var på plats för att direktsända hela årsmötet och reprisen kommer att finnas på medlemssidorna inom kort.