Här är valberedningens förslag till styrelse

14 juni 2022 13:00
ÅRSMÖTET

Tisdag den 28 juni klockan 18.00 är det dags för MoDo Hockeys årsmöte, där vi dels ska summera det verksamhetsår som gått men också lägga grunden för 2022/2023. Här följer valberedningens förslag till styrelse inför valet vid årsmötet.


MoDo Hockeys valberedning har till uppgift att vidtala och föreslå personer som kan ingå i MoDo Hockeys styrelse. Sedan är det årsmötets sak att välja styrelsemedlemmar utifrån valberedningens förslag.

Medlemmarna i valberedningen är:

Åke Holmberg

Ulf Eklund

Ulf Björklund

Valberedningens förslag

Styrelseledamöter

Namn Mandattid     Anm.
Ulf Strinnholm, Lättelement AB 2022, 1 år Ordförande, Omval
     
Anna Edman, Nybergs fastigheter  2021, 2 år Sitter 
     
Mikaela Brandberg, 7an Mediapartner 2021, 2 år Sitter
     
Henrik Bodén, Advokatfirman Bodén AB   2021, 2 år Sitter 
     
Joakim Grundberg, Philadelphia Flyers 2021, 2 år Sitter
     
Olle Lindqvist, Söderberg & Partner  2022, 2 år Omval
     
David Marcusson, Högland AB  2022, 2 år  Omval 
     
Pierre Hedin, Clavister 2022, 2 år Omval
     
Patrik Nygren, ICA Kvantum 2022, 2 år Omval

Stämmoordförande

Roger Öberg

Revisor

Ernst&Young, huvudansvarig Joakim Grundin

Information

Vi i valberedningen har följt arbetet av föreningens verksamhetsutveckling där vi tycker att styrelsens ledamöter på ett bra sätt bidragit inom sina olika kompetensområden. Valberedningen har haft dialog med styrelsens ledamöter samt ett antal av föreningens medlemmar.

Vi föreslår omval av ovanstående ledamöter.

Styrelsen består enligt ovan av åtta ledamöter samt en styrelseordförande, totalt nio personer. En relativt stor styrelse i antal personer räknat, men då föreningen Modo Hockey idag hanterar en diversifierad och omfattande verksamhet så anser vi att de personer vi föreslår fyller en viktig roll utifrån respektive persons kompetensområde.

Med vänlig hälsning

Valberedningen / Åke Holmberg, Ulf Eklund, Ulf Björklund