Rapport från MODO Hockeys styrelsemöte

22 april 2016 12:04


Den största frågan som behandlades på MODO Hockeys senaste styrelsemöte rör föreningens ungdoms- och juniorverksamhet. Den har alltid varit prioriterat i föreningen men i det nuvarande läge klubben befinner sig i är den viktigare än någonsin och hur vi jobbar med utbildning av våra ungdomar är helt avgörande för föreningens framtid.

Vi har pratat mycket de senaste veckorna om att stommen i vår a-lagstrupp ska vara ”grannens grabbar”. Vi vill från styrelsens håll tydligt markera att det inte bara är en käck slogan utan något vi verkligen ska jobba hårt för. Talangfulla killar och tjejer i vår region ska överhuvudtaget inte behöva fundera över om de kan få bättre förutsättningar någon annanstans. Är man från vårt område och vill spela hockey ska man spela i MODO.

Vad betyder då detta konkret, blir då naturligtvis följdfrågan. Det övergripande beslutet att prioritera juniorverksamheten är taget. Det innebär att när vi nu måste minska kostymen så kommer vi att sätta juniorverksamheten först. Vi ber att få återkomma med mer detaljerad organisation. Varje spelare kommer att ha en individuell utvecklingsplan som tydligt ska sätta upp mål som sedan följs upp. På detta sätt kan spelare känna en säkerhet i att allt görs i enlighet med planen. Även om resurserna är knappa tror vi oss kunna finna lösningar för att följa upp dessa på ett bra sätt. Mentorskap från gamla spelare är bland annat en av frågorna som varit uppe där allt skall syfta till att bygga en vinnarkultur med tjocka pannben och hjärtan för föreningen.

Mötet ägnade naturligtvis även mycket tid åt budgetfrågor. En budget utifrån de nya förutsättningarna börjar ta form, åtminstone när det gäller kostnader. Som ni säkert har sett har varsel på personal lagts och vi har påbörjat neddragningarna.

Det är svårare att beräkna intäkterna, eftersom dessa beror mycket på försäljning av säsongskort och partnerskap med MODO Hockey. Vi är mycket glada över den stora tillströmningen av nya medlemmar som verkligen visar vilket stöd som finns för föreningen. Ett projekt för att tillvarata alla ideella krafter som anmält sitt intresse är även påbörjat. Varje enskild insats som ger oss möjlighet att minska andra kostnader är värt otroligt mycket.

Vi vill också tacka alla som redan tecknat säsongskort, att tidigt kunna räkna in de intäkterna är mycket viktigt i vårt arbete. För det är säsongskorten, logerna och företagsförsäljningen som avgör hur stora ekonomiska muskler vi kan tilldela sporten. Vi tror oss kunna bygga en konkurrenskraftig trupp, men vi måste göra det tillsammans.

Styrelsen valde även ledamot i MODO Sport Academy där ekonomichef Jan Sjölund föreslås efterträda Charlotte Gustavsson när hon lämnar sin post.

Vi diskuterade också affärsplan, bokslutet och en handlingsplan, för att få en budget i balans, som ska genomföras innan nästa styrelsemöte.

Tomas Byberg
Ordförande MODO Hockey