Här är MoDo Hockeys nya grafiska profil
Publicerad: 2024-06-13
En motion skriven till årsmötet 2021 blev startskottet för ett större arbete med MoDo Hockeys visuella identitet. Tjänstemän i klubben, MoDo Hockeys ledning och en referensgrupp i supporterkretsar har deltagit i arbetet och detta har nu mynnat ut i en ny grafisk profil.

Det var Björn Wästerlund som 2021 lämnade in en motion om MoDo Hockeys visuella identitet.

En del av motionen klubbades igenom direkt på årsmötet, nämligen att klubben skulle återgå den traditionella stavningen MoDo Hockey, med versalt M och D, efter att ha stavat helt versalt sedan millennieskiftet.

Resterande del av motionen gick vidare till utredning och den utredningen har nu nått sin ände – i form en ny grafisk profil.

– Vi har skyndat långsamt för att hinna göra en nödvändig genomlysning i en så pass viktig fråga. Den visuella identiteten sätter prägel på hela föreningen och förtjänar att ses över noggrant, säger Rickard Edblad, försäljnings- och marknadschef.

Den nya grafiska profilen styr bland annat hur klubbens logotyp får användas, vilka typsnitt klubben ska jobba med i kommunikation och vilka röda, vita och gröna färger som gäller. Antalet historiska logotyper som får användas på exempelvis souvenirer har också begränsats.

En annan fråga som varit på tapeten är huruvida dagens logotyp ska förändras på något vis eller ej. Faktum är att loggan nu justeras, men det blir inte något stort avsteg från den tidigare versionen – det som justeras är färgerna.

– Den nuvarande loggan har vi haft i över 20 års tid och vi vill inte ändra något bara för ändrandets skull. Under en längre tid har vi använt en mörkare röd och grön färg på våra matchdräkter och dessa fastställer vi nu också som MoDo Hockeys officiella färger, så att vi får en tydlig visuell identitet, säger Rickard Edblad.

För att bibehålla logotypen i övrigt görs ingen justering i formerna i sig, och alltjämt kommer MODO att stavas med versaler i loggan. Den nya grafiska profilen tillåter MODO-stavningen i vissa sammanhang, medan MoDo är den stavning som alltid ska gälla i löpande text, likt denna.

Ett arbete pågår nu med att implementera den nya grafiska profilen i klubbens kommunikation.

Ta del av den nya grafiska profilen här

Bilaga om logotyper för souvenirer

MoDo Hockeys nya logotyp (.jpg)

MoDo Hockeys nya logotyp (.eps)

I arbetet med den nya grafiska profilen har följande personer deltagit: Björn Wästerlund (som skrev motionen), Per & Staffan Lindahl (Hive Arkitektur), Peter Hörnell & Frank Eriksson (Lumberjacks), Håkan Strömmer, Niclas Lundkvist (Sport77), samt MoDo Hockeys ledning.

Press- och kommunikationsansvarig Jon Häggqvist