MODO Hockey överklagar Svenska Ishockeyförbundets beslut

17 mars 2020 14:40
Nyhet

MODO Hockey har enligt tidigare kommunikation sökt möjligheter att driva frågan vidare om sportslig- och ekonomisk kompensation med hänvisning till Svenska ishockeyförbundets beslut om att stänga säsongen.


MODO Hockey har nu valt att överklaga Svenska Ishockeyförbundets beslut till Riksidrottsnämnden där vi yrkar på att beslutet undanröjs och återförvisas till Svenska ishockeyförbundet för ny beredning. Överklagan är inskickad idag tisdag den 17 mars 2020.

Vi anser att det inte är styrkt på vilket regelverk beslutet är grundat samt att det saknas konsekvensanalyser för hur detta beslut påverkar såväl ligor som klubbar.

Vi har full förståelse för den svåra situation världen befinner sig i kopplat till Coronaviruset och vår ambition är inte att återuppta spel den här säsongen. Vår önskan är att se över möjligheterna till sportslig- och ekonomisk rättvisa för samtliga inblandade parter.