MoDo överklagar beslut från Tillväxtverket

30 november 2022 15:40
NYHET

MoDo Elithockey AB vill med detta uttalande meddela att Tillväxtverket har beslutat om återbetalning av stöd för korttidspermittering för MoDo Elithockey AB under perioden 2020 och 2021. Återbetalningskravet uppgår till totalt 3,8 miljoner kronor.

MoDo Hockey bestrider detta.


Bakgrunden till beslutet är enligt Tillväxtverket att MoDo Elithockey AB som bolag inte haft en trendmässigt hållbar ekonomisk utveckling över tid och därmed inte skulle varit berättigat till stöd. Tillväxtverket har ej tagit hänsyn till branschunika nyckeltal eller det faktum att bolaget ingår i en koncern som gjort vinst varje år sedan 2016 och förbättrat sitt egna kapital med 19,5 mkr.

MoDo Elithockey AB bestrider tillväxtverkets beslut och en överklagandeprocess är inledd.

MoDo Hockeys vd Johan Widebro:

– Detta beslut är taget på helt felaktiga grunder där man plockar ur ett enskilt bolag ur vår koncern, jämför med icke branschunika nyckeltal och utifrån det tar ett beslut baserat på ett hypotetiskt resonemang. MoDo Hockey som koncern är strukturerad med utgångspunkt från de krav som ställs av Svenska Ishockeyförbundet, där elitlicensen mäts på hela koncernen och inte på ett enskilt bolag.

– Denna typ av beslut har sedan tidigare också drabbat andra elitklubbar inom ishockey och flera överklagandeprocesser pågår parallellt. Vi väljer nu att överklaga och tar naturligtvis hjälp av nödvändiga experter på området för detta. Vi får avvakta processerna och invänta beslut från högre instans och kommer därmed inte att kommentera ärendet mer innan dess.

Hur påverkar detta beslut MoDo Hockey i dagsläget?

– Det påverkar inte alls vår situation och den satsning som vi gör denna säsong, säger Johan Widebro.